Laisvės jausmas

Pagrindinė mūsų festivalio tema yra Laisvė, suprantama kaip atskiro individo laisvė: minties, žodžio, nuomonės, išraiškos, galimybės naudotis asmeninėmis teisėmis ir kitomis įvairiomis susijusiomis laisvėmis; o taip pat kaip laisvė visų tautų, kurios, kaip rašoma Jungtinių Tautų Chartijoje, įsipareigoja: “Plėtoti draugiškus santykius tarp tautų, grindžiamus pagarba bei lygių teisių ir tautų savarankiško apsisprendimo principu”.

 

Festivalio scenoje bus pristatytas laisvės jausmas, padiktuotas didžiųjų meno ir muzikos šedevrų bei nesenstančių jų autorių, tokių kaip G. Verdi, G. Puccini, Clara Schumann, Lili Boulanger, Maija Einfelde, Astor Piazzolla ir kitų klasikinės muzikos autorių. Šiandien labiau nei bet kada reikia patvirtinti ir sustiprinti pagrindines mūsų demokratinių visuomenių vertybes, nes šiandien jas kvestionuoja autokratinės ir diktatoriškos visuomenės, manančios, kad jos valdo žmoniją ir pasaulį melu, smurtu, ginklais, bombomis, nelygybe ir prievarta. Šiems planetos priešams mūsų Vakarų civilizacija, didžiosios senovės Graikijos civilizacijos dukra ir taip pat prakilnaus klasikinio grožio motina, priešpastato: laisvę, demokratiją (kuri suprantama kaip žmonių valdžia teisinėje valstybėje), tiesą, meilę, grožį ir kitas susijusias vertybes. Būtent tai yra gėris, kurį klasikinė muzika perduoda ir kurį mes parodysime festivalio renginiuose. Be to, kaip patvirtino daugelis mokslinių tyrimų, klasikinė muzika turi platų bei įvairiapusį poveikį žmogui: prevencinį, terapinį ir edukacinį. Tai priemonė, palengvinanti bendravimą su savimi, taigi – ir su kitais, fiziniu, emociniu, kognityviniu ir psichologiniu lygmeniu.

 

Turėsime pagrindinį tikslą ugdyti ir suteikti jaunimui ir vyresniems žmonėms žinių apie kultūrą, atsakingą laisvę, toleranciją, kad jie (mūsų publika) taptų Gyvenimo ir Meilės skleidėjai, ne mirties ir naikinimo.

Visi koncertai vyks Vakarų Lietuvos dvaruose, kadaise priklausiusiuose aukštuomenės sluoksniui: Renavo dvaro sodyboje, kuri sukurta ir pastatyta barono Antano Rionės (vok. Rönne, 1795 – 1877), prabangiuose Oginskio rūmuose Plungėje (savininkas kunigaikštis Mykolas Oginskis, 1849 – 1902) ir Kretingos rūmuose, vienose iš daugelio grafo Jono Juozapo Tiškevičiaus (lenk. Jan Jozef Tyszkiewicz, 1835 – 1891) valdų.

 

Spauskite ant paveikslėlių ir eikite pirkti bilietų!

       

Kartu su bendraminčiais einame iš tylos į muziką, iš chaoso į muziką, iš neišmanymo į muziką.