Festivalis

I-asis Žemaitijos dvarų muzikos festivalis. Dievui ir žmonėms

 

5 arba 6 už širdies griebiantys koncertai 3 didinguose Vakarų Lietuvos dvaruose. Oginskio rūmai, Renavo dvaro sodyba ir Palangos Tiškevčių rūmai (Gintaro muziejus)

 

Šis festivalis gimė iš idėjos prisiminti ir pagerbti Žemaitijos regioną, jo vietas ir pastatus, vakarų Lietuvos dalį, pasižyminčią valstiečių tradicijomis ir taip pat derlingą kultūriškai, kuri per amžius priėmė išskirtinius moteris ir vyrus, kultūros kūrėjus bei nacionalinio ir tarptautinio meno skleidėjus.  Jų darbo, įsipareigojimų, tikėjimo ir aistros kultūrai bei menui dėka šie dvarai ir rūmai dar ir dabar gyvena aktyvų kultūrinį gyvenimą, dar daugiau – jie yra mūsų šalies kultūrinės ir meninės scenos centre, taip, kaip jie buvo pastaruosius šimtmečius po jų atstatymo.

Tiek pasirenkant artistus, tiek festivalio spektaklius, idėja buvo sekti paskui pėdsaką, paliktą tų iškilių vizionierių vyrų ir moterų iš praeities. Festivalio kviestiniai menininkai yra ir lietuviai, ir iš kitų šalių, koncertuojantys įvairiose pasaulio vietose.

Programose bus atliekami Lietuvos autorių ir kitų šalių, tarp jų Prancūzijos, Italijos, Argentinos, JAV ir kitų tautų, kūriniai. Šis platus pasirinkimas pateisinamas tiek mentalitetu, tiek praeities vyrų ir moterų (festivalio įkvėpėjų) interesais ir kultūra; jie buvo kosmopolitai, tarptautinio mąstymo ir neturintys laiko ribų.

Kartu su bendraminčiais einame iš tylos į muziką, iš chaoso į muziką, iš neišmanymo į muziką.

MECENATO PRIVILEGIJOS, VERTĖ MECENATAMS

Suprantame, kad kiekviena investicija turi duoti grąžą, uždirbti. Mecenatams siūlome šias paslaugas ir privilegijas:

  • savo kompanijų komunikaciją, išnaudojant festivalio komunikaciją ir reklamą
  • kuriant sveikesnę bendruomenę
  • ateities kartoms
  • dalyvaujant kuriant programas ir pasirodymus, siūlant artistus ir kūrinius, kuriuos norėtų išgirsti

 

*Mecenatas kilęs š asmens vardo Gaio Cilnio Mecenate, jis buvo garsus Romos kultūros rėmėjas, miręs 8 m. pr. m. e. Tarp jo globojamų menininkų buvo žymūs to laikotarpio rašytojai Virgilio ir Orazio. Jo vardas tapo bendriniu ir žymi asmenį ar kompaniją, materialiai remiančią kokią nors kultūrinę, meninę veiklą ar sritį. Nuo rėmėjo ar labdaros teikėjo mecenatas paprastai skiriasi tuo, kad finansuoja ne socialines ar biologines reikmes, bet meną ir kultūrą.